Μεγαλύτερη κάλυψη και πιο γρήγορες ταχύτητες από ποτέ, για μια epic εμπειρία επικοινωνίας

Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της για υπερσύγχρονο δίκτυο και πραγματική οικονομία, η epic σήμερα παρουσιάζει μια ραγδαία ποσοστιαία αύξηση σε επίπεδο κάλυψης και ταχυτήτων, σε σχέση…