Ανακοίνωση από την ΚΟΠ:

“Σύμφωνα με την Προκήρυξη Κυπέλλου Κύπρου Coca-Cola, περιόδου 2020/2021, η συμμετοχή στο πιο πάνω Πρωτάθλημα είναι προαιρετική.

Τα Σωματεία επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να το πράξουν γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Θα πρέπει επίσης μαζί με την δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κυπέλλου, τα Σωματεία να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την παράγραφο 3 (1-7) του Κεφαλαίου 2 και ότι το Σωματείο δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου 2 της Προκήρυξης Κυπέλλου Coca-Cola, περιόδου 2020/2021.


Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com

Σχόλια