Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης χρειάζεται απλά σωστή οργάνωση και τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Ακούγεται μεγάλη διαδικασία; Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά απλό και για να σε βοηθήσω να ξεκινήσεις, έχω κάνει την απαραίτητη έρευνα για σένα και έχω μαζέψει όλες τις νομικές διαδικασίες που χρειάζεσαι για να ιδρύσεις την εταιρεία σου! 🙂

Ονομασία Εταιρείας

Ξεκινάμε από τα απλά. Αναλόγως με το προϊόν ή την υπηρεσία που θα προσφέρεις, επέλεξε την ανάλογη ονομασία της εταιρείας σου και μην ξεχάσεις μετά από το όνομα της εταιρείας να βάλεις το “LTD” ή “Limited”. Αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών. Συνήθως αυτή η διαδικασία δεν ξεπερνά τις 3-5 ημέρες.

Σημείωση: Σε διάστημα έξι μηνών θα πρέπει να γίνει η εγγραφή της εταιρείας, καθώς το όνομα διαγράφεται.

 

Εγγραφή Εταιρείας

Έχοντας εξασφαλίσει το όνομα, ακολουθεί η εγγραφή της εταιρείας, η οποία γίνεται με τη βοήθεια και καθοδήγηση ενός δικηγόρου. Θα πρέπει να υποβληθούν τα κατάλληλα έντυπα και να υπογραφούν οι κατάλληλες αιτήσεις.

Τα πραγματικά έξοδα για την εγγραφή της εταιρείας είναι 700 με 800 Ευρώ. Αυτά τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος του δικηγόρου ή της εταιρείας που θα αναλάβει την εγγραφή

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κάθε πρόσωπο είτε ως μισθωτός ή ως αυτοτελώς εργαζόμενος, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών. Με την υποβολή της αίτησης, ο αριθμός των κοινωνικών ασφαλίσεων δίδεται εντός 1-2 εβδομάδων.

 

Εγγραφή στο Φ.Π.Α.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ, νοουμένου ότι η αξία των συναλλαγών των προϊόντων/υπηρεσιών που έχει προσφέρει κατά τους προηγούμενους 12 μήνες υπερβαίνουν τις €15.600. Συνήθως, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ δίδεται εντός 1-2 ημερών, ενώ το πιστοποιητικό εκδίδεται εντός 5-10 ημερών.

Σημείωση: Οι πιο πάνω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης EKE Κύπρου.

 

Καταστατικό & Ιδρυτικό Έγγραφο

Το Καταστατικό καθώς και το Ιδρυτικό Έγγραφο θα πρέπει να συνάδουν με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Θα πρέπει να αναφέρουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της εταιρείας, τα καθήκοντα του διευθυντή, του γραμματέα και γενικά τον τρόπο εργασίας της εταιρείας.

Σημείωση: Το Καταστατικό της εταιρείας θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους μετόχους της εταιρείας και να πιστοποιηθεί από δικηγόρο ότι συντάχθηκε από εκείνον.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Δεν υπάρχει κατώτερο ή ανώτερο μετοχικό κεφάλαιο για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ιδανικά, οι εταιρείες διαμορφώνονται με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €1000 διαιρούμενο σε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια.

 

Αυτή είναι η αρχική διαδικασία που θα χρειαστείς ώστε να ιδρύσεις τη δική σου εταιρεία στην Κύπρο. Δεν φαίνεται τόσο δύσκολο πλέον έτσι; 🙂

Εάν όμως θέλεις να αποφύγεις την ταλαιπωρία, μπορείς πολύ απλά να ζητήσεις βοήθεια από τους Καλύτερους Δικηγόρους στην Κύπρο, οι οποίοι θα κάνουν όλη τη διαδικασία για σένα.

Σχόλια