Δείτε έναν απλό τρόπο να υπολογίσετε πόσα θα πληρώσετε- Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένα- Ποιο το πρόστιμο
Του Αντρέα Πολυκάρπου

Από τις 8 Ιανουαρίου 2018 θα μπορεί κάποιος να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυτή θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση.

Τα στοιχεία που παρέχει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι ξεκάθαρα αλλά θα πρέπει οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς την τήρηση των ημερομηνιών.

Η offsite σας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας πέρα από τις ημερομηνίες. Δείτε, λοιπόν, πότε, που και πως μπορείτε να πληρώσετε, πόσο θα είναι το πρόστιμο αλλά και ποιοι θα πληρώσουν μειωμένα τέλη.

Που και μέχρι πότε

Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την ∆ευτέρα 8.1.2018  μέχρι μια την Κυριακή 11.03.2018 χωρίς καμία επιβάρυνση και ο οι πολίτες μπορούν να προβούν σε ανανέωση:

  • στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
  • σε Εµπορικές Τράπεζες,
  • στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
  • στα Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών,
  • στα Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών.

Διάρκεια

Οι άδειες κυκλοφορίας µπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα µηνών.

Πρόστιμο

Σύμφωνα με τη νοµοθεσία όσοι ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας µετά την Κυριακή 11.3.2018, θα τους επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος.

Πότε αρχίζουν οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι για τους παραβάτες που δεν θα έχουν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας θα αρχίσουν ακριβώς μία μέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Δηλαδή, από τη ∆ευτέρα 12.3.2018 η Αστυνοµία και το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θα αρχίσουν τους ελέγχους και θα έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν με οχήµατα χωρίς την  ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ

• Ασφάλεια

Ακινητοποιημένα οχήματα

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσοι  δεν προτίθενται να την ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας για το 2018 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήµατος, µε τη συµπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως χρέος.

Παράλληλα, σε περίπτωση καταστροφής του οχήµατος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήµατος (έντυπο ΤΟΜ 98) συνοδευόµενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχηµάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ηµεροµηνία καταστροφής του οχήµατος

Μειωμένα τέλη

Μειωμένα τέλη εν συγκρίσει με άλλες χρονιές θα πληρώσουν από φέτος οι ιδιοκτήτες παλαιών μονοκάμπινων και διπλοκάμπινων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων μεγάλου κυβισμού μέχρι 2850cc.

Η απόφαση πάρθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής που ψήφισε σε νόμο την πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ.

Το μέτρο αυτό αναμένεται σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών να μειώσει τα έσοδα του κράτους γύρω στα €4 εκ.

Υπενθυμίζουμε ότι το ψηλότερο τέλος κυκλοφορίας επιβλήθηκε όταν  η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της βενζίνης κάτι που δεν ισχύει πλέον.

Πως θα υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας

Δείτε με έναν απλό τρόπο πως θα υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας (Ισχύει για οχήματα που εγγράφησαν μετά την 01/01/2014)

Αρχικά στον κάτωθι πίνακα βάζετε τις εκπομπές ρύπων του αμαξιού σας και κατόπιν αυτόματα βλέπετε το ποσό που θα πληρώσετε για ετήσια ή εξαμηνιαία άδεια κυκλοφορίας.

Στον πιο κάτω πίνακα θα δείτε τις τιμές ανά ευρώ/ χιλιόμετρο

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και μετά ανοίξτε το αρχείο Calculate_License_2014.xls

Σχόλια