Με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί  η υλοποίηση του έργου e-Delivery in Cyprus το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκή πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη». Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2017, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη της υποδομής e-Delivery στην Κύπρο, ώστε να υποστηρίζει την ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων τόσο μεταξύ δημοσίων φορέων (A2A – Authority to Authority) αλλά και μεταξύ δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων (Business to Government) και μεταξύ πολιτών και δημόσιων φορέων. Το όλο έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την πύλη του δημοσίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ενώ θα εξυπηρετήσει απόλυτα τη διακίνηση εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων από δημόσιους φορείς στην Κύπρο σε δημόσιους φορείς άλλων κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καλύψει δε και το κενό της διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων από, προς και μεταξύ φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έννοιες όπως η ηλεκτρονική ταχυδρομική Θυρίδα (e-POBOX), η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών για οποιοδήποτε θέμα (εντός και εκτός Κύπρου), η αποστολή δικαιολογητικών από ιδιωτικούς φορείς προς την Κυβέρνηση για θέματα π.χ. Δημοσίων Συμβάσεων είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση.

Το e-Delivery (Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διανομή) αποτελεί ένα από τα 5 δομικά στοιχεία (building blocks) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον σημαντικότερο, καθώς πρόκειται για την υποδομή που ενώνει και επιτρέπει τη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των υπολοίπων. Οι υπόλοιποι τέσσερις πυλώνες είναι το e-Invoicing (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση), e-Identification (Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση), e-Signature (Ηλεκτρονική Υπογραφή) και e-Translation (Ηλεκτρονική Μετάφραση). Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εντός του 2018 ξεκινά και το 6ο δομικό στοιχεί η ηΑρχειοθέτηση (eArchieving).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος δημιουργίας του συστήματος e-Delivery ανέρχεται στις 250 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων το 75% θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

e-Delivery
Όπως εξήγησε μιλώντας στο InBusinessNews o Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD TALOS LTD που συμμετέχει στην ανάπτυξη του e-Delivery, η πρώτη φάση του έργου αφορά τη δημιουργία της υποδομής, την οποία θα διαχειρίζονται τα κυπριακά ταχυδρομεία. Ακολούθως θα γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών για ασφαλή και έμπιστη επικοινωνία των διαφόρων υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν την ίδια υποδομή, και να ενταχθούν στο σύστημα, με απώτερο στόχο την καθολική εφαρμογή του συστήματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προς εξυπηρέτηση πολιτών και εταιρειών. «Έχουμε ήδη ζητήσει από όλες τις κρατικές υπηρεσίες να καταγράψουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διακινούν και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, τότε θα ενταχθούν στο σύστημα», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Ειδικότερα για τις ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, το σύστημα αυτό θα λειτουργεί ως εξής: Θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες για πολίτες και επιχειρήσεις. Σε αυτές τις θυρίδες θα είναι καταχωρημένα διάφορα έγγραφα που αφορούν τον ιδιοκτήτη της θυρίδας (πχ πιστοποιητικό γέννησης, γάμου, ασφάλιστρα, τραπεζικοί λογαριασμοί κτλ). Κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης θα επιθυμεί κάποιο έγγραφο, αυτό θα του αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του, ενώ αντίστοιχα και ο ίδιος θα μπορεί να επικοινωνεί μέσω της θυρίδας με κρατικές υπηρεσίες για έγγραφα που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις που τον αφορούν. Με αυτό τον τρόπο, θα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και κόστος από την μη αναγκαία έντυπη έκδοση επίσημων εγγράφων, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής ή απώλειας εγγράφων, καθώς το σύστημα διασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων. Παράλληλα, η θυρίδα θα μπορεί να λειτουργεί έξυπνα ενημερώνοντας τον κάτοχό μέσω τηλεειδοποιήσεων ότι π.χ. έχει λήξει το τάδε πιστοποιητικό το οποίο θα πρέπει να το ανανεώσει ή εκτελώντας πληρωμές για υποχρεώσεις που καταλήγουν στην ηΘυρίδα π.χ. εξόφληση προστίμου.

«Τα οφέλη είναι τεράστια, ο πολίτης θα συναλλάσσεται με το κράτος μέσω αυτών των διαδρόμων, αντί να χρειάζεται να μεταβαίνει σε δημόσιες υπηρεσίες και να επαναλαμβάνει διαδικασίες έκδοσης εγγράφων, τα οποία πλέον θα βρίσκονται αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική του θυρίδα», τόνισε  ο κ. Μιχαηλίδης. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά πως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, διαπιστώθηκε ότι από τη ψηφιακή αυτή διαδικασία εξοικονομούνται 11 ευρώ για κάθε τιμολόγιο. Άρα, αν το κράτος εκδίδει 600 χιλιάδες τιμολόγια σε ένα χρόνο, είναι εμφανές ότι θα εξοικονομούνται 6,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι στόχοι
Υπάρχουν 4 κύριοι στόχοι πίσω από την εφαρμογή του e-Delivery :
•    Διαλειτουργικότητα
•    Επεκτασιμότητα και Απόδοση
•    Ασφάλεια
•    Νομική εξασφάλιση και ευθύνη
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υλοποίησης της υποδομής e-Delivery στην Κύπρο είναι τα παρακάτω:
•    Θα μειώσει την καμπύλη μάθησης των παρόχων υπηρεσιών των δικτύων ανταλλαγής δεδομένων και εγγράφων
•    Θα μειωθεί το κόστος για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία δικτύων ανταλλαγής δεδομένων και εγγράφων, καθώς μέρος αυτών των των δαπανών μπορεί να μοιραστεί με άλλους παρόχους υπηρεσιών e-Delivery
•    Η ευρεία χρήση των ιδίων προδιαγραφών e-Delivery αναμένεται να δημιουργήσει κίνητρα για εταιρείες λογισμικού ώστε να προσφέρουν συμβατές λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές.
•    Η αποστολή και παράδοση ενός εγγράφου ή δεδομένων θα γίνεται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα.
•    Θα βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων και των δεδομένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται, μέσω προτύπων

Το έργο e-Delivery in Cyprus, συντονίζεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων και συμμετέχουν σε αυτό, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD TALOS LTD, η εταιρία AC GOLDMAN Solutions & Services LTD, και η εταιρία BOOMERTEL LTD.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Κατά τον πρώτο χρόνο θα γίνει η ανάπτυξη της υποδομής του e-Delivery στα πλαίσια των υποδομών της Κυβέρνησης, ενώ στο δεύτερο χρόνο θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και η πιλοτική εφαρμογή της νέας υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υο e-Delivery ανήκει στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας, για τον οποίο η Ε.Ε. θα επιδοτήσει περισσότερα από 9 δις. ευρώ μεταξύ 2014-2020 και καλύπτει μια από τους πυλώνες της η-Διακυβέρνησης.

Source :

inbusiness

Σχόλια