Πρέπει να επιστρέφουμε στην ίδια σχέση μετά από έναν χωρισμό; Ο ψυχολόγος απαντά…

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ; Το μοτίβο «χωρίζω-περνάει λίγος καιρός-επιστρέφω στη σχέση» αποτελεί συνήθως συνταγή για καταστροφή, αφού πρόκειται για την επανάληψη του ‘μία από…