Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα για την εταιρεία πριν πούμε το «ναι» στη προσφορά εργασίας

Πρέπει να ενισχυθεί η εμπειρία του υποψηφίου με εταιρικές πληροφορίες. Στη διαδικασία επιλογής εργαζομένων, ένας υποψήφιος έρχεται αρκετές φορές σε επαφή με την επιχείρηση. Σε…