«Διατροφή και χαμηλός αιματοκρίτης»

Αιματοκρίτης: Ο αιματοκρίτης είναι ένας βιολογικός δείκτης ο οποίος υπολογίζεται από το λόγο του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων προς το συνολικό όγκο αίματος σε δείγμα που έχουμε…

Πώς μπορώ να αναπληρώσω τις διατροφικές ελλείψεις μέσω της διατροφής;

Η Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.), που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδειξε ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν προσλαμβάνει τις απαραίτητες…