'>

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, στην προσπάθεια του για αγρομετεωρολογική υποστήριξη της γεωργίας στον τόπο, εκδίδει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα ειδικό αγρομετεωρολογικό δελτίο με βάση το σχετικό πρότυπο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Το δελτίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα κλιματικά χαρακτηριστικά του μήνα, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εποχική πρόγνωση του μήνα και στο τρίτο μέρος παρατίθενται σημαντικά προκαταρκτικά μετεωρολογικά στοιχεία προηγούμενων μηνών. Προκειμένου για τη κατανόηση των χρησιμοποιούμενων μετεωρολογικών όρων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα κατάλληλο γλωσσάρι μετεωρολογικών όρων.

Το εκδιδόμενο δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ανανεώνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, ενώ η προσπάθεια εμπλουτισμού του είναι συνεχής.

Κλιματολογικά στοιχεία Φεβρουαρίου

Ο Φεβρουάριος, ο οποίος θα αναλυθεί κλιματικά πιο κάτω, είναι ο τρίτος και τελευταίος μήνας του παραδοσιακού Χειμώνα. Ο Φεβρουάριος κλιματικά δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον παρελθόντα Ιανουάριο τόσο από πλευράς αθροιστικής βροχής όσο και θερμοκρασίας. Κατά το μήνα αυτό η ατμόσφαιρα έχει ήδη τα χειμερινά της χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα η συχνότητα έλευσης βαροκλινικών υφέσεων στην περιοχή της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι σημαντικά αυξημένη.

Προκειμένου να αποκτάται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα κλιματικά και κυρίως αγρομετεωρολογικά χαρακτηριστικά του Φεβρουαρίου παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω στοιχεία των σταθμών Αθαλάσσας, αερ. Λάρνακας και Πάφου, Άχνας, Πόλεως Χρυσοχόους και Προδρόμου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό ως αντιπροσωπευτικοί μετεωρολογικοί σταθμοί.

Εποχική πρόγνωση για τον Φεβρουάριο

Το γενικό θερμοκρασιακό χαρακτηριστικό του Φεβρουαρίου για την Κύπρο, από ότι φαίνεται από την εποχική πρόγνωση, αναμένεται ότι θα είναι οι πάνω από τις κανονικές για την περίοδο θερμοκρασίες (υψηλότερες κατά περίπου 1 με 2°C), το οποίο αποτελεί θερμοκρασιακό χαρακτηριστικό και στις πλείστες γειτονικές περιοχές, χωρίς όμως να αποκλείονται και περίοδοι με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό εκτιμάται ότι θα φτάσει τα κανονικά για τον μήνα επίπεδα.

Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (oC) από την κανονική για το μήνα Φεβρουάριο

Προκαταρκτικά μετεωρολογικά στοιχεία Ιανουαρίου

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς, φαίνεται ότι τον Ιανουάριο οι μέσες θερμοκρασίες, τόσο οι μέσες μέγιστες όσο και οι μέσες ελάχιστες που καταγράφηκαν ήταν πολύ κοντά στις κανονικές. Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα καταγράφηκαν αρκετές ακραίες τιμές θερμοκρασιών, τόσο των μεγίστων όσο και των ελαχίστων (με απόκλιση πέραν των 4°C από τις κανονικές) σε σχεδόν όλους γενικά τους σταθμούς αναφοράς.

Αναφορικά με την αθροιστική βροχή φαίνεται ότι ο Ιανουάριος κατέγραψε μεγάλο ύψος αθροιστικής βροχής. Όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω χάρτη κατανομής της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το Ιανουάριο, η μέση επιφανειακή κατανομή έφτασε τα 155,5mm (187% της κανονικής).

Για όλες τις ημέρες του μήνα Ιανουαρίου, εκτός από τις 9, 11, 17, 18, 20, 21 και 25 του μήνα, καταγράφηκαν τοπικές βροχές που τις πλείστες φορές συνοδεύονταν από καταιγίδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται ότι σημειώθηκε χαλάζι στις 1, 2, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 30 και 31 Ιανουαρίου. Επίσης και πάλι βάση των προκαταρκτικών δεδομένων, χιονόπτωση σημειώθηκε στις περιόδους 1-8, 13-16, στις 19, 23, 27, 30 και 31 του μήνα. Στις 2, 14 και στις 15 του Ιανουαρίου είχαν εκδοθεί κίτρινες προειδοποιήσεις EMMA που αφορούσαν βροχές και καταιγίδες και στις 15 Ιανουαρίου είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση EMMA που αφορούσε δυνατούς άνεμους.

Η μέση σχετική υγρασία το πρωί ήταν μεταξύ του 71-89%.

Στοιχεία Εξάτμισης και Ηλιοφάνειας Δεκεμβρίου

Επίσης για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού των υφιστάμενων καλλιεργειών παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα εξάτμισης και ηλιοφάνειας για επιλεγμένους και πάλι μετεωρολογικούς σταθμούς τα οποία αντιστοιχούν στο μήνα Δεκέμβριο.

Για σκοπούς καλύτερης εποπτείας της κατανομής της βροχής παρουσιάζεται πιο κάτω χάρτης της Κύπρου με τη γεωγραφική κατανομή της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το μήνα Ιανουάριο.

καθώς και χάρτης με την γεωγραφική κατανομή του κλιματικού (κανονικού) ύψους βροχής για τον Δεκέμβριο την κλιματική περίοδο 1981-2010.

ΚΥΠΕ

Πηγή: Sigmalive.com

'>

Σχόλια